อบจ.ตรังพบสื่อมวลชน และลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือนาเกลือ อำเภอกันตัง  จ.ตรัง

อบจ.ตรังพบสื่อมวลชน และลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือนาเกลือ อำเภอกันตัง จ.ตรังIMG_19673009581 IMG_19683009581 IMG_19803009581 IMG_19823009581 IMG_19853009581

 

IMG_1977300958 IMG_1978300958

 

1 2

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพบสื่อมวลชนและลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือนาเกลือ อำเภอกันตัง  จ.ตรัง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่  29   ก.ย.  2557  ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจ.ตรัง เป็นประธานการแถลงผลการดำเนินโครงการของ อบจ.ตรังกับสื่อมวลชนใน จ.ตรัง และพิธีลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จ.ตรัง  โดยมีนายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง นายเสรี ชัยชื่อ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง นายสุเมธ บัวบาน นักวิชาการขนส่งชำนาญงาน  -นายโสภณ กฤษปาน เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญการ จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง  นางเบญจมาส  ชัณวิจิตร หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ตรัง คณะผู้บริหาร อบจ.ตรัง  หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ตรัง สื่อมวลชนร่วมด้วย

สำหรับวาระมีดังนี้ ความคืบหน้าการตกแต่งมัสยิดกลาง ประจำ จ.ตรัง ซึ่งเร็วๆนี้จะมีการยกพระจันทร์เสี้ยวสู่ยอดโดมของมัสยิด / งานประเพณีลากพระ จ.ตรัง ปี 2558   กำหนดจัดขึ้นวันที่ 28 ต.ค. 2558 – 4 พ.ย.2558 ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง มีเรือพระขนาดเล็กและขนาดใหญ่เข้าร่วมงานทั้งหมด 90 ลำ  (ประกวด 88 ลำ) /โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประจำปี 2558  มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 30,000 คน ประชาชนได้ประโยชน์ แต่ สตง.ท้วงติงว่าไม่ใช่หน้าที่ อบจ.ตรัง เป็นงานสาธารณสุขพื้นฐาน /การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.คัพ  รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กำหนดรับสมัครนักเรียนชายอายุไม่เกิน 16 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2542) /ต้องศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา จ.ตรัง หรือมีภูมิลำเนาใน จ.ตรังไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีสัญชาติไทย และไม่เป็นนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกีฬา จ. ตรัง  รับสมัครเข้าทำการแข่งขันไม่เกิน 24 ทีม และจำนวนนักกีฬาแต่ละทีมไม่เกิน 18 คน  กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-6  ต.ค.2558 ในวันเวลาราชการ ณ กองกิจการสภาอบจ.ตรัง โทรศัพท์ 075-216167 ต่อ 123/124

พิธีลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง ระหว่างนายกิจ  หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง และนายเสรี ชัยชื่อ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกรมธนารักษ์ โดยมีนายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง  นายสุเมธ บัวบาน นักวิชาการขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง ร่วมเป็นสักขีพยาน  โดยหลังจากนี้ อบจ.ตรังจะเข้าบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี  โดยต้องชำระค่าเช่าเป็นเงินปีละ 1 ล้านบาท แก่กรมธนารักษ์ ซึ่งการลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือนาเกลือเป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ และอาคารส่วนต่อเนื่อง กรมเจ้าท่าใช้งบประมาณ จำนวน 406,945,000 บาท ก่อสร้างบนที่ดินของ อบจ.ตรัง พื้นที่กว่า 100 ไร่ มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท และอบจ.ตรังได้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมเข้าท่าเรือความยาวกว่า 1 กม. มูลค่ากว่า 28 ล้านบาท   สภาพพื้นที่ของท่าเรือบ้านนาเกลือ สะพานท่าเรือกว้าง 29 เมตร ยาว 185 เมตร ความลึกหน้าท่า 5.5 เมตร ท่าเรือรองรับเรือบรรทุกสินค้าเทกอง ขนาด 4,000 ตันกรอส เรือจอดเทียบท่าได้ 2 ลำ/ครั้ง เป็นท่าเรือสินค้าส่งออก 1 ท่า และนำเข้า 1 ท่า  ซึ่งท่าเรือบ้านนาเกลือจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รองรับการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ,ลดความแออัด และมลภาวะเนื่องจากท่าเทียบเรือกันตังเดิมอยู่ในเขตชุมชน,รองรับการพัฒนาตามโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย คือ ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซียและยังเป็นการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค  รวมถึงลดปัญหาการเสียเวลาในการขนส่งสินค้าเนื่องจากการตื้นเขินของร่องน้ำในบางช่วงเวลา

นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง   กล่าวว่าท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของอำเภอกันตัง ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแล และขอให้การบริหารงานของ อบจ.ตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

นายเสรี ชัยชื่อ ธนารักษ์พื้นที่ตรัง กล่าวว่า หวังว่านับจาก อบจ.ตรัง เข้าไปบริหารจัดการแล้ว คงจะบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กล่าวไว้

นายสุเมธ บัวบาน นักวิชาการขนส่งชำนาญงาน จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง กล่าวว่า ยินดีที่การลงนามสัญญาเช่าท่าเทียบเรือนาเกลือสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังว่าการบริหารงานของ อบจ.ตรังจะนำความเจริญมาสู่จังหวัดตรัง

สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจสอบถามถึงโครงการต่างๆ เช่น โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนว่าอบจ.ตรัง จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปหรือไม่ หลัง สตง.มีการท้วงติงและเรียกเงินคืน นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่ายังคงตั้งงบประมาณโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนต่อไป แต่รอกฤษฎีกาตีความว่าโครงการนี้จะดำเนินการได้หรือไม่ ถ้าทำได้ก็ทำต่อ หากทำไม่ได้ก็จะนำงบประมาณไปทำอย่างอื่นต่อไป ซึ่งการตีความของกฤษฎีกานั้นคงต้องใช้เวลา

สื่อมวลชนสอบถามถึงการบริหารจัดการท่าเรือบ้านนาเกลือว่าจะเป็นรูปแบบใด นายกอบจ.ตรัง กล่าวว่า อบจ.ตรังจะดำเนินการเอง เพราะในสัญญาระบุว่าไม่อนุญาตให้เช่าช่วง โดยอบจ.ตรังจะหาทีมงานที่มีประสบการณ์มาช่วย อย่างน้อยก็ต้องหาเงิน 1 ล้านบาทมาจ่ายค่าเช่าให้ธนารักษ์ เบื้องต้นใน   จ.ตรัง มีท่าเทียบเรืออยู่หลายท่าก็ต้องศึกษาและคุยกับท่าเทียบเรืออื่นๆให้อยู่ได้กันทั้งหมด และมีการสอบถามถึงการทำถนนลาดยางผสมยางพารา ซึ่ง อบจ.ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 สายทาง งบประมาณของปี 2558 สภาอบจ.ตรังได้อนุมัติเพิ่มอีกกว่า 22 กิโลเมตร งบประมาณกว่า 110 ล้านบาท ส่วนงบประมาณในปี 2559 ถนนทุกสายทางทั้งที่เป็นถนนเครือข่าย ซึ่ง อบจ.ตรัง ทำร่วมกับท้องถิ่นอื่น และถนนที่ อบจ.ตรังก่อสร้างโดยใช้งบประมาณเองทั้งหมด ก็จะนำยางพาราเป็นส่วนผสมทุกสายทาง เพื่อช่วยเกษตรกร ระบายยางพาราในจังหวัด

นอกจากนั้นสื่อมวลชนได้สอบถามถึงการบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะ(รถเมลล์ ของอบจ.ตรัง) นายกอบจ.ตรัง กล่าวยอมรับว่าจริงๆขาดทุนทุกเดือน คิดเป็นเงินปีละหลายล้านบาท แต่มองว่าเป็นงานบริการ เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนได้จ่ายค่าโดยสารถูกลง

 

www.trangstory.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *