อบจ.ตรัง เปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกร ชาวหาดสำราญ

อบจ.ตรัง เปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกร ชาวหาดสำราญ

ตรัง นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรังเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2558 ณ ศาลาประชาคม อ.หาดสำราญ

1260958 4260958 เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่  23  ก.ย. 2558 นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2558  ณ  ศาลาประชาคม อ.หาดสำราญ  จ.ตรัง มีผู้นำในท้องที่ และเกษตรกรในตำบลบ้าหวี และตำบลตะเสะ เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 250 คน ได้รับต้นกล้าพืชผักและพันธุ์ไม้ รายละ 46 ต้น ประกอบด้วยต้นพันธุ์พริก  มะเขือ  มะละกอ ขี้เหล็ก มะตูมซาอุ  มะม่วงหิมพานต์ และมะเม่า  รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,500 ต้น นำไปปลูกบริโภคในครัวเรือนต่อไป52609586260958

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วน จ.ตรังได้อนุมัติงบประมาณให้ศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยงจ.ตรัง  ดำเนินการส่งเสริมให้ชาวตรังปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคมาตั้งแต่ปี 2543  ซึ่งในปี 2558 ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์พืช และจัดการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรและเกษตร จ.ตรังปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและเสริมรายได้แก่ครัวเรือนและส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ.ตรัง  ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรใน จ.ตรังจำนวน 10,000 ครัวเรือนและขยายผลจากผู้เข้าร่วมโครงการอีก(10,000 X 4) รวมเป็น 50,000 ครัวเรือน   ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 รุ่นๆละ 250 คน พร้อมสนับสนุนต้นกล้าพืชผัก พันธุ์ไม้แก่เกษตร จำนวน 46ต้น/ครัวเรือน รวมพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่สนับสนุนเกษตรกรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน 460,000 ต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *