นายกอบจ.ตรัง พร้อมคณะ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครอง

นายกอบจ.ตรัง พร้อมคณะ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครอง

นายกอบจ.ตรัง พร้อมคณะ เข้ารับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2558  ตอกย้ำท้องถิ่นโปร่งใส ไม่โกง
2 (2) 3 (3) 4 (3)

          เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2558 ที่ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี นายกิจ  หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง และคณะ เดินทางเข้ารับมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2558  จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายในงานส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558  ซึ่งปีนี้มีองค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการปลอดทุจริต จำนวน 23 แห่งจากทั่วประเทศเข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ  ส่วนรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันทุจริต ประจำปี 2558  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกและเข้ารับเกียรติบัตรของ ป.ป.ช. จำนวน 10 แห่ง

              ทั้งนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จึงได้พิจารณาให้รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม รวมทั้งดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมทั้งเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

          สำหรับ อบจ.ตรัง ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558 โดยนายกอบจ.ตรัง ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร ตามที่ได้หาเสียงในการเลือกตั้งว่า ซื่อสัตย์ พัฒนา ประชาร่วมใจ และนำไปสู่นโยบาย ภาคปฏิบัติ เช่นโครงการสำคัญ การก่อสร้างท่าเรือนาเกลือ ที่หลายคนจับตามองว่าใช้งบประมาณจำนวนกว่า 400 ล้านบาท อาจนำไปสู่การคอรัปชั่น / การก่อสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัด และ การทำโครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน จ.ตรัง มานาน 13 ปี และถูก สตง.ท้วงติงมาตลอดว่าไม่ใช่หน้าที่ แต่นายกอบจ.ยืนยันทำตามนโยบายที่ได้ให้ไว้กับสภาอบจ.ตรัง และประชาชนได้ประโยชน์  และได้นำเสนอผลงานโครงการต่างๆที่สอดคล้อง ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น โครงการอบรมสิทธิสู่พลเมือง/การจัดซื้อรถซ่อมถนน/โครงการถนนเครือข่าย/โครงการเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ/โครงการค่ายธรรมะแก่เด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *