ทต.นาตาล่วงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต

ทต.นาตาล่วงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต

ตรัง เทศบาลตำบลนาตาล่วงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต เป็น 1 ใน 18 แห่งทั่วประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

IMG_7972050958

นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง เปิดเผยว่า  จากการที่เทศบาลตำบลนาตาล่วง เคยได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริตประจำปี 2557 ที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2558 เทศบาลตำบลนาตาล่วง จึงได้สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ให้เป็นองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้และขยายผลเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆต่อไป
ด้วยการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯจัดทำและนำเสนอแผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ให้คณะกรรมการตรวจประเมินได้พิจารณาคุณลักษณะและความพร้อมในการเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นต้นแบบฯ  ผลปรากฏว่า ทางคณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบให้ เทศบาลตำบลนาตาล่วง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตในปี 2558   เป็น 1 ใน 18 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคใต้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน  4 แห่ง   ประกอบด้วย เทศบาลตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  ,เทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ , เทศบาลตำบลทับปริก  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่

นายณัฐพงษ์  เนียมสม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การที่เทศบาลตำบลนาตาล่วง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริตในปี 2558  นี้ ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวตรังชาวตำบลนาตาล่วงอีกรางวัลหนึ่ง ที่บ่งบอกให้เห็นว่า การบริหารงานของเทศบาลตำบลนาตาล่วง ได้มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต่อต้านในเรื่องของการทุจริตในภาครัฐ   โดยตนและคณะผู้บริหารก็จะเดินทางไปรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพร้อมกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2558 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “ส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต” ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 กันยายน นี้

 “ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *