เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานใหญ่สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558

เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานใหญ่สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558

เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานใหญ่สืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558

ถือศีลกินผัก

นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2558 จังหวัดตรังได้จัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2558 โดยเทศบาลนครตรังร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามด้วยการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง ถือปฏิบัติสืบทอดมานานกว่า 100 ปี เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของพี่น้องชาวจีนในเมืองตรัง ที่นำเอาลัทธิความเชื่อจากบ้านเกิดของตนเข้ามาด้วย ช่วงระยะเวลา 9 วัน ถือว่าเป็นงานละบาป บำเพ็ญบุญ ละเว้นจากกาเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต การรักษาศีล สำรวมกาย วาจาใจ ให้บริสุทธิ์ เป็นการเจริญเมตตากรุณานำมาซึ่งเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเอง และยังเป็นเทศกาลที่ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดตรังอีกด้วย

ทั้งนี้เทศบาลนครตรัง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง ประจำปี 2558 ตามวันที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่จังหวัดตรังสืบต่อไป.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *