อบจ.ตรัง มอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกร ต.นาบินหลา

อบจ.ตรัง มอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกร ต.นาบินหลา

นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรังเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2558 ณ อบต.นาบินหลา
1 (2)090958 8 (1)090958 10090958

เมื่อเวลา  13.00 น. วันที่  9 ก.ย. 2558  นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบพันธุ์พืชแก่เกษตรกรตามโครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมราษฎรในเขตพื้นที่ จ.ตรัง ปี 2558  ณ  อบต.นาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จ.ตรัง มีผู้นำในท้องที่ และเกษตรกรในตำบลนาบินหลา เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 250 คน ได้รับต้นกล้าพืชผักและพันธุ์ไม้ รายละ 46 ต้น ประกอบด้วยต้นพันธุ์พริก  มะเขือ  มะละกอ ขี้เหล็ก มะตูมซาอุ  มะม่วงหิมพานต์ และมะเม่า  รวมจำนวนทั้งสิ้น 11,500 ต้น นำไปปลูกบริโภคในครัวเรือนต่อไป

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจ.ตรังได้อนุมัติงบประมาณให้ศูนย์พันธ์พืชเพาะเลี้ยงจ.ตรัง  ดำเนินการส่งเสริมให้ชาวตรังปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคมาตั้งแต่ปี 2543  ซึ่งในปี 2558 ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพันธุ์พืช และจัดการฝึกอบรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรและเกษตร จ.ตรังปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและเสริมรายได้แก่ครัวเรือนและส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนจ.ตรัง  ซึ่งในปีนี้มีเกษตรกรในจ.ตรังจำนวน  10,000 ครัวเรือนและขยายผลจากผู้เข้าร่วมโครงการอีก(10,000 X 4) รวมเป็น 50,000 ครัวเรือน   ดำเนินการอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 รุ่นๆละ 250 คน พร้อมสนับสนุนต้นกล้าพืชผัก พันธุ์ไม้แก่เกษตร จำนวน 46ต้น/ครัวเรือน รวมพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่สนับสนุนเกษตรกรในเขตพื้นที่จ.ตรัง จำนวน 460,000 ต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *