อบจ.ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “พัฒนาเมืองตรัง ให้น่าอยู่”

อบจ.ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “พัฒนาเมืองตรัง ให้น่าอยู่”

อบจ.ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “พัฒนาเมืองตรัง ให้น่าอยู่”

5111

วันที่ 8 ก.ย. 2558 เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ห้องประชุมสภาอบจ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง นายทวี  สัตยาไชย ที่ปรึกษานายกอบจ.ตรัง ร่วมพบปะผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม.และกลุ่มผู้นำอื่นๆใน  จ.ตรัง  จากอำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ  ซึ่งเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “พัฒนาเมืองตรัง ให้น่าอยู่”  รุ่นที่ 2 จำนวน 96 คน

2 (1)111 4 (1)111

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการปรับกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/เกิดดารเรียนรู้และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและชุมชนท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน โดยการพึ่งตนเองเป็นหลัก/ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และพัฒนาระหว่างผู้นำชุมชน และกลุ่มต่างๆด้วยกัน ในการขับเคลื่อนนโยบายของ อบจ.ตรัง และเพื่อพัฒนาศัยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่ม อสม. และผู้นำอื่นๆให้ปฏิบัติงานในการพัฒนาครอบครัว/ชุมชน/ ด้านเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ยุติความแตกแยกในสังคม

มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาตนเองและการพัฒนาชุมชน โดยนายประพันธ์  วรรณบวร พัฒนาการอำเภอรัษฎา และนายทวี สัตยาไชย  ที่ปรึกษานายกอบจ.ตรัง บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมของคนตรังกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/การเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 8-12 ก.ย. 2558  เพื่อศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการชุมชน รวมทั้งชมวิถีชีวิตชุมชนที่ จ.เพชรบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี และ จ.อยุธยา เพื่อได้นำความรู้มาปรับใช้กับตนเอง องค์กร และ ชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *