นครตรัง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง

นครตรัง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง

ตรัง รองนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ก่อนการทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

1 (1)050958 4 (1)050958

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ซึ่งในครั้งนี้เป็นการอบรมก่อนการไปทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ศึกษาเรียนรู้การดำเนินงานต่างพื้นที่ นำประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาชมรมฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่างๆ

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัชรินทร์ ศรีประสิทธิ์ ประธารสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรนครินทร์พระบรมราชชนนี  และเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้สูงอายุ ซึ่งการทัศนศึกษามีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง กรรมการผู้สูงอายุชุมชนทุกชุมชน สมาชิกที่เกี่ยวข้างกับผู้สูงอายุในชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร จำนวน 110 คน เดินทางทัศนศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 27 – 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จำนวน 3 วัน ณ จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา

รองฯกรรณิการ์ กล่าวอีกว่า เทศบาลนครตรัง นอกจากจะมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว การจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ก็เป็นอีกภารกิจหน้าที่ที่มีความสำคัญ ที่จะทำให้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการผู้สูงอายุชุมชน และสมาชิกผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น การอบรมและการทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อบรมจะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาต่อตนเอง ต่อชมรมผู้สูงอายุ และต่อส่วนร่วม ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด.

 

 

 

**********กองวิชาการและแผนงาน**********

 

เทศบาลนครตรัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *