ตรัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง

ตรัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง

ตรัง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

IMG_2042111 IMG_2048111 IMG_2076111

                    เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 ก.ย. 2558 นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง  โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิลก นพ.สาธารณสุข จ.ตรัง  นายแพทย์ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย  ผู้อำนวยการ รพ.ตรัง นายระลึก หลีกภัย และคณะแพทย์ นักศึกษาแพทย์ รพ.ตรัง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี

                   อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง   ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2552 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 ใช้เป็นอาคารสำนักงาน อาคารเรียน และหอพักให้กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเป้าประสงค์ที่จะเพิ่มการผลิตแพทย์และกระจายแพทย์สู่ชนบท เพิ่มโอกาสศึกษาวิชาแพทย์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นองค์กรผลิตแพทย์ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน” ซึ่งนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ได้เข้าศึกษาในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง    ตั้งแต่ปี 2554 เป็นนักศึกษาแพทย์ในพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน 11 คน และจาก จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 13 คน รวม 24 คน ปัจจุบันศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลตรัง   ได้ผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขแล้ว 2 รุ่น คิดเป็นบัณฑิตแพทย์จำนวน 47 คน ซึ่งบัณฑิตเหล่านี้จะเป็นผู้ร่วมพัฒนาและดูแลระบบสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้างศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค รวมถึงมีส่วนร่วมในการสร้างระบบบริการสุขภาพมีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ซับซ้อนในพื้นที่ จ.ตรัง และเขตบริการสุขภาพที่ 11 และ 12 ต่อไป

 ภาพ/ข่าว สุนิภา หนองตรุด

http://www.trangstory.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *