ตรัง กรมทช.วางปะการังตู้รถไฟใต้ทะเล ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ

ตรัง กรมทช.วางปะการังตู้รถไฟใต้ทะเล ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ

ตรัง กรม ทช.ร่วมหลายภาคส่วน จัดวางปะการังเทียมเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ(การวางตู้รถไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเกาะแหวนจังหวัดตรัง)

IMG_8368300458 IMG_8282300458 IMG_8237300458 IMG_8362300458
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พล.ต.อัษฎา แสงฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จ.ตรัง นายประจวบ โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ตันแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักศึกษา ประชาชน กว่า 200 คน ร่วมพิธีกดปุ่มเปิดโครงการจัดวางปะการังเทียมเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ (การวางตู้รถไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเกาะแหวน อ.กันตัง จ.ตรัง) ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวคลองสน อ.สิเกา จ.ตรัง

IMG_8087300458 IMG_8089300458 IMG_8094300458 IMG_8099300458 IMG_8108300458 IMG_8114300458 IMG_8124300458 IMG_8135300458 IMG_8140300458 IMG_8155300458
ทั้งนี้ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำของจังหวัดตรัง เริ่มมีสภาพเดียวกันกับแหล่งดำน้ำอื่นๆ ในทะเลอันดามัน เช่น เกาะสิมิลัน สุรินทร์ เกาะพีพี หรือเกาะภูเก็ต เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบตามต่อแนวปะการัง จากรายงานวิชาการพบว่า การดำน้ำของนักท่องเที่ยวในแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 40-50 นาที มีโอกาสที่จะสัมผัสกับปะการัง 4-5 ครั้ง และหมายถึงผลกระทบที่ทำให้ปะการังแตกหักเสียหาย และเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของแนวปะการัง แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์เน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวประมงพื้นบ้าน หน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของในเรื่องนี้ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ.2557 จึงได้ร่วมกันสำรวจพื้นที่เพื่อจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำแหล่งใหม่ขึ้นในพื้นที่เกาะแหวน อ.กันตัง และขอการสนับสนุนตู้รถไฟที่ปลดประจำการ มีหัวรถจักร จำนวน 1 คัน หมายเลขรถ 666 ซึ่งเป็นหัวรถจักรรถไฟคันแรกที่วิ่งสู่ฝั่งอันดามัน และตู้รถไฟจำนวน 20 ตู้ จากการรถไฟ ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการจัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ ภายใต้โครงการจัดทำและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การสร้างแหล่งดำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผลที่คาดว่าจะได้รับจะสามารถลดจำนวนนักดำน้ำออกจากแนวปะการังธรรมชาติในพื้นที่อื่นในทะเลอันดามัน เพิ่มแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมงในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน

DCIM100GOPROGOPR0911. DCIM100GOPROGOPR0910.
ทั้งนี้จากการจัดวางตู้รถไฟใต้น้ำ ได้มีกลุ่มนักดำน้ำจิตอาสาได้ร่วมดำน้ำสำรวจในแหล่งที่การจัดวางตู้รถไฟสถานีอันดามันใต้น้ำ บริเวณ เกาะแหวน ปรากฏว่าตั้งแต่มีการจัดวางก็ได้มีฝูงปลาเล็กปลาน้อย ก็ได้เข้ามาอาศัยในตู้รถไฟที่จัดวางเอาไว้ ก็ได้เกิดเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ในทันทีที่จัดวางอีกนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาดำน้ำท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ทันทีเช่นกัน รวมไปถึงยังเป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงชายฝั่งอีกด้วย

IMG_81763004581 IMG_82133004581

IMG_81823004581
ด้านนายนิกร สุใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า วันนี้ก็เป็นวาระแรกที่มาร่วมก็เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังที่ได้มีสถานีรถไฟใต้น้ำอันดามันเป็นสถานีแรก ซึ่งได้มีความพยายามของหลายผู้ว่าฯ วันนี้ก็เป็นวันที่สำเร็จแล้ว คาดว่าจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวดำน้ำของจังหวัดตรังในโอกาสต่อไป เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ร่วมผลักดัน ในส่วนของจังหวัดตรังได้จัดตั้งงบประมาณ 5 ล้านบาทในการทำสถานีรถไฟอันดามันใต้น้ำ ประกอบกับรถไฟ ที่กรม ทช.เมื่อดำน้ำลงไปจะเห็นตัวสถานีและรถไฟ

IMG_80343004581 IMG_81853004581
นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า อยากให้นักท่องเที่ยว ประชานทั่วไป ได้เล้งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะต้องการลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพราะนักท่องเที่ยวหากมาท่องเที่ยวดำน้ำเป็นจำนวนมาก ปะการังซึ่งเป็นแหล่งต้นทางทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นปลาอะไรต่างๆ ก็จะเกิดการแตกหักเสียหายเป็นจำนวนมาก ก็เป็นที่มาของการจัดวางปะการังเทียมเพื่อลดผลกระทบท่องเที่ยวดำน้ำโดยการจัดวางตู้รถไฟขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวจะมาดำน้ำในแหล่งน้ำนี้ที่ทดแทนแหล่งธรรมชาติตามกองปะการังต่างๆ

สุนิภา หนองตรุด ภาพ/ข่าว

http://www.trangstory.com/

https://www.facebook.com/

купить полотенцесушитель в москвеsex hotel roomзаказать чехол на айфон 5чехлы для iphone 5s купить

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *