ตรัง ทรัพยากรน้ำบาดาลล้างบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

ตรัง ทรัพยากรน้ำบาดาลล้างบ่อน้ำบาดาลและขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ

ตรัง ทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลให้ทรายหรือตะกอนดินทรายที่เข้าไปอยู่ในชั้นน้ำไหลแทรกผ่านกรวดกรุแล้วทะลุรูท่อเซาะร่องหรือท่อกรองเข้าไปในบ่อ หลังจากชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้านจากทั้งหมด 11 หมู่บ้าน รวมประมาณ 800 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ และเร่งทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่โรงเรียน หลังได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนน้ำทำให้ครูและนักเรียนประมาณ 80 คน ได้รับความเดือดร้อน เพราะแหล่งน้ำดิบที่โรงเรียนใช้อยู่แห้งขอดส่งผลให้น้ำเป็นสีขุ่นแดง
IMG_849012345 IMG_850212345 IMG_850412345 IMG_851312345 IMG_851712345 IMG_863012345 IMG_863612345 IMG_864512345 IMG_865512345 IMG_865612345 IMG_866712345 IMG_867212345 IMG_868012345 IMG_869612345 IMG_870512345
นายทนงศักดิ์  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการทำงานพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ 4 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลให้ทรายหรือตะกอนดินทรายที่เข้าไปอยู่ในชั้นน้ำไหลแทรกผ่านกรวดกรุแล้วทะลุรูท่อเซาะร่องหรือท่อกรองเข้าไปในบ่อ เพื่อไล่ทรายหรือตะกอนให้ออกปนออกมากับน้ำ เพื่อฟื้นฟูสภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอายุการใช้งานมานานซึ่งจะมีปัญหาเรื่องตะกอนดินทรายเข้าบ่อ เพื่อให้บ่อน้ำบาดาลได้นำใสสะอาดและมีประสิทธิภาพการให้น้ำดีขึ้น  หลังจากชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 9 หมู่บ้านจากทั้งหมด 11 หมู่บ้าน รวมประมาณ 800 ครัวเรือน ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำดิบ ระบบประปาหมู่บ้านและบ่อน้ำตื้นของประชาชนแห้งขอดใช้การไม่ได้  เนื่องจากสภาพอากาศที่แล้งจัดมายาวนานประมาณ 3 เดือน ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และน้ำที่ได้จากบ่อน้ำบาดาลก็ไม่มีความสะอาด มีทรายหรือตะกอนปะปนมาด้วย ทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาลให้ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำดิบในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่กำลังประสบในขณะนี้
นอกจากนั้นทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ก็ได้เร่งทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้แก่โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ หมู่ 3 ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว หลังได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนน้ำทำให้ครูและนักเรียนประมาณ 80 คน ได้รับความเดือดร้อน เพราะแหล่งน้ำดิบที่โรงเรียนใช้อยู่แห้งขอดส่งผลให้น้ำเป็นสีขุ่นแดง ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ร่างกายของครูและนักเรียน แม้จะนำน้ำมาผ่านระบบการกรองแล้วก็ตาม โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาขุดนานประมาณ 5 วัน  ที่ความลึกประมาณ 57 เมตร ก็พบเจอตาน้ำที่สามารถนำน้ำมาใช้ได้
นายทนงศักดิ์  ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง กล่าวว่า สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง รับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย ตรัง ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งขุดเจาะบ่อใหม่และพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเดิมให้แก่ประชาชนให้สามารถมีน้ำสะอาดใช้เป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากเป็นที่คาดการณ์แล้วว่าภัยแล้งในปีนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขตทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ มีแนวทางในการแก้ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบันและในอนาคตถึงปี 2559 โดยในปี 2559  เราตั้งเป้าจะเจาะบ่อบาดาลให้แก่ทุกหมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปาใช้ได้มีระบบประปาบาดาลให้ครบทุกหมู่บ้าน  โดยในส่วนของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ที่รับผิดชอบทั้ง 8 จังหวัด  ขณะนี้มีบ่อบาดาลแล้งทั้งหมด 8,794 บ่อ ในปี 2558 จะขุดให้ได้ทั้งหมด 326 บ่อ และในปี 2559 จะขุดให้ได้ 154 บ่อ สร้างระบบประปาบาดาลให้ทุกหมู่บ้านที่ยังไม่มีประปาใช้ในปี 2559 รวมจำนวน 9,274 บ่อ  เฉพาะในส่วนของจังหวัดตรังมีบ่อบาดาลอยู่แล้วทั้งหมด 1,226 บ่อ ในปี 2558 จะต้องให้ได้ 28 บ่อ และในปี 2559 จะขุดอีก 15 บ่อ ซึ่งจะครอบทุกหมู่บ้านจำนวน 1,269 บ่อ
ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีโครงการหลักในการขุดเจาะบ่อบาดาลทั้งหมด 3 โครงการ คือ โครงการระบบปาบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ทำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โครงการนำดื่มสะอาดโรงเรียน ซึ่งทำให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  , โครงการประปาบาดาลที่ทำให้แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งทุกโครงการหน้าแล้งมีปีนี้มีการทำหนังสือร้องขอเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ได้เร่งทยอยให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เน้นรายได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนก่อน จะรีบเข้าไปแก้ไขทันทีส่วนที่เหลือที่รอได้ก็ทยอยไปดำเนินการขุดเจาะให้ตามลำดับก่อนหลังที่ร้องขอมา ประกอบกับทางสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง ได้มีการเปิดศูนย์ความช่วยเหลือประชาชนภายในสำนักฯ ขึ้นตลอด 24 ชม.ด้วยการนำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่เร็วมาจอดให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีบริเวณหน้าสำนักงาน ,ส่วนน้ำใช้ก็จะมีจุดบริการน้ำใช้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการการที่ต้องการนำน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสามารถนำรถไปรับน้ำได้ตลอด 24 ชม.เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

สุนิภา หนองตรุด ภาพ/ข่าว

http://www.trangstory.com/

монтаж радиаторов отопленияdubai escorts dubaiаксессуары для macbookakvaloo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *