อบจ.ตรัง อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเกาะเคี่ยม

อบจ.ตรัง อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเกาะเคี่ยม

ตรัง อบจ.ตรัง เปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม อำเภอกันตัง11234 21234 41234 51234 61234 81234 91234

                            เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ประจำ 2558 มีเด็ก และ เยาวชนในตำบลกันตังใต้ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 140 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ของเด็ก และเยาวชน มีความมั่นคงในชีวิต มีความแข็งแกร่ง ทางร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกความเป็นพลเมือง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิธีประชาธิปไตย และ มีความสุข มีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย เพราะเด็ก และ เยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญของประเทศ เป็นพื้นฐานการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศชาติ ทั้งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงาม การพัฒนาคุณภาพเด็ก และ เยาวชนให้มีศักยภาพมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ไปพร้อมกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นตามหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และ ประเทศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดโครงการตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มี.ค. 2558 นอกจากนั้นในช่วงบ่าย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เด็ก และ เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการ
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันคนเราต้องเคลื่อนไหวตัวเอง ไม่เช่นนั้นจะไม่เท่าทันโลก มีสิ่งที่น่าเป็นห่วง 2 เรื่องใหญ่ในประเทศไทยคือ 1.การเมืองภายในประเทศไม่มั่นคง เปลี่ยนผู้บริหารประเทศบ่อยครั้ง ทำให้นโยบายการบริหารประเทศในอนาคตไม่แน่นอน 2. สังคมไทยมีปัญหาหลายด้าน เช่น การด้อยการศึกษา/ยาเสพติด และ การว่างงานเป็นต้น และเน้นย้ำให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษามาลายู เพื่อใช้ในการสื่อสารกับประชาคมอาเซียนและทั่วโลก

http://www.trangstory.com/

занятия боксом в москвеsexy massage dubaiсумки и чехлычехол айфон 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *