ตรัง คนพันธุ์PEAฟื้นฟูทะเลไทยมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล

ตรัง คนพันธุ์PEAฟื้นฟูทะเลไทยมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล

ตรัง คนพันธุ์PEAฟื้นฟูทะเลไทยมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด เพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้เป็นศูนย์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพาะพันธุ์ หญ้าทะเล ของชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานทั่วไป สนับสนุนให้กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น IMG_23772222 IMG_23822222 IMG_23932222 IMG_23982222 IMG_24022222 IMG_24072222 IMG_24132222 IMG_24222222 IMG_24242222เมื่อวันที่22 ธ.ค.57ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายวราห์ จันทร์เจ้า  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล แก่นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด พร้อมตัดริบบิ้นเปิดอาคารศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล และแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยงบประมาณจำนวน 208,100 บาท เพื่อขยายพื้นที่ในการเพาะพันธุ์หญ้าทะเลให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้เป็นศูนย์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเพาะพันธุ์ หญ้าทะเล ของชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานทั่วไป สนับสนุนให้กระบวนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นIMG_24262222IMG_24422222 นายวราห์ จันทร์เจ้า  ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้มีการริเริ่ม ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้วยสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ไปยังเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะลิบง, เกาะมุกด์ และเกาะสุกร จังหวัดตรัง)โดยได้มีการกำหนดมาตรการ และแผนป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หนึ่งในมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบดังกล่าว คือ กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเลซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2554 และดำเนินกิจกรรมแบบเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อปลุกจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกภาคส่วน ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง PEA จะปลูกหญ้าทะเลนับตั้งแต่ปี 2554 ครบ 75,000 ต้นในปี 2557 และกำหนดเป้าหมายปลูกหญ้าทะเลให้ครบ 100,000 ต้น ภายในปี 2558 นอกจากนี้ PEA เขต 2 ภาคใต้ยังมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมด้านรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองนโยบายของ PEAที่ว่า PEA เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม และพันธมิตร

http://www.trangstory.com/

https://www.facebook.com/

 фитнес для девушек люблиноjapanese escort agencyчехлы на айфон 5чехол для macbook pro

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *