อบจ.ตรัง เป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาและประชุมสมาพันธ์อบจ.ภาคใต้

อบจ.ตรัง เป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาและประชุมสมาพันธ์อบจ.ภาคใต้

อบจ.ตรังเป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาและประชุมสมาพันธ์อบจ.ภาคใต้

058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2557  ที่ห้องนครินทร์บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง อบจ.ตรังเป็นเจ้าภาพจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาและประชุมสมาพันธ์อบจ.ภาคใต้ ครั้งที่ 4/2557  นำโดยนายกิจ  หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง คณะผู้บริหาร ประธานสภาอบจ.ตรัง  มีนายชัยมงคล  ไชยรบ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุม นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและในฐานะนายกสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้เป็นประธาน และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้และประธานสภา สมาชิกสภาอบจ.หนองบัวลำภูและสมุทรสาคร รวมถึงเครือข่าย 100 องค์กรในจ.ตรัง ประกอบด้วยเทศบาลจำนวน 22 แห่งและอบต. จำนวน 77แห่ง ร่วมการประชุม

สำหรับอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนา มีการบรรยายพิเศษจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า/อาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ทิศทางท้องถิ่นไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน”  ซึ่งได้ให้หลักการสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองกับการกระจายอำนาจการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศไทย และเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าหยุดนิ่ง เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีเครือข่าย และเป็นองค์กรที่สร้างอนาคตให้เป็นจริง คือการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โครงการต่างๆต้องเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของพื้นที่ และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยกล่าวว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะไม่คุยเรื่องยุบหรือไม่ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่เราจะคุยเรื่องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของอบจ. และได้ฝากให้อบจ.แต่ละจังหวัดตั้งงบประมาณการประชาสัมพันธ์ผลงาน/โครงการต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีการมองว่าท้องถิ่นทุจริต จำเป็นต้องมีการชี้แจงต่อสังคม และจะสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งให้สมาพันธ์ทั้ง 4 ภาคได้แก่ ภาคใต้/ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปท้องถิ่น และรวบรวมข้อมูลนำเสนอภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ต่อไป

นายเศรษฐ์  อัลยุฟรี  นายกสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้เปิดการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4/2557   โดยในการประชุมฯได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีน้ำมันจากผู้ประกอบการ ผู้ค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งในทางปฏิบัติประสบปัญหามาโดยตลอด ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้า ในขณะที่การจัดเก็บภาษีข้างต้นจะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยอำนวยบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ  ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าจะมีการประกาศวันดีเดย์เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน ในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์พร้อมกันทั่วภาคใต้ในวันที่ 1ต.ค.นี้

ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ  เกื้ออรุณ เลขานุการนายกอบจ.ตรัง ได้ฝากนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย ในการติดตามเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย 3 เรื่องคือแก้ไขระเบียบเงินทุนสะสม (กสอ.) โดยขอเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายสภาอบจ. จำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการ  เรื่องที่ 2 ให้มีเงินสวัสดิการแก่สมาชิกสภาอบจ. เช่นประกันอุบัติเหตุหมู่ และปัญหาการถ่ายโอนทรัพย์สินตามพ.ร.บ.โอนกิจการบริหาร ร.ร.ประชาบาล พ.ศ. 2523 ซึ่งกรมธนารักษ์ อยากให้อบจ.ถ่ายโอนทั้งตัวอาคารโรงเรียนและที่ดิน และเกิดปัญหาในหลายแห่ง ซึ่งนายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยรับไปพิจารณาทั้ง 3 เรื่อง

             นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพในการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไป  โดยจะจัดขึ้นวันที่ 15-16 ต.ค. 2557

http://www.trangstory.com/

фитнес клуб ссср в дзержинскомbusty independent dubai escortsгруповые туры в сафари с киевааквапарк аквалоочехлы айфон 6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *