ตรัง เจ้าภาพเปิดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งโต๊ะกลมถกเจรจาการค้า การลงทุน ตามแผนภายใต้กรอบ IMT-GT‏

ตรัง เจ้าภาพเปิดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งโต๊ะกลมถกเจรจาการค้า การลงทุน ตามแผนภายใต้กรอบ IMT-GT‏

ตรัง เจ้าภาพเปิดประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ตั้งโต๊ะกลมถกเจรจาการค้า การลงทุน ตามแผนภายใต้กรอบ IMT-GT‏

IMG_6659_resize IMG_6667_resize IMG_6674_resize IMG_6681_resize IMG_6683_resize IMG_6698_resize IMG_6705_resize IMG_6714_resize IMG_6718_resize IMG_6730_resize IMG_6743_resize IMG_6755_resize IMG_6757_resize IMG_6763_resize IMG_6766_resize

ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง นายแก่นเพชร ช่วงรังษี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และหัวหน้าส่วนราชการจาก 6 กระทรวงหลัก เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 5 ภายใต้กรอบความร่วมมือภายใต้แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT-GT)ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้  นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ร่วมมือกันภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย หรือ IMT-GT ขึ้น นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้ง 3 ประเทศ ได้มีโครงการพัฒนาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องกว่าสองทศวรรษ การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างไม่เป็นทางการได้มีการประชุมมาแล้วถึง 4 ครั้ง ซึ่งเป้าหมายสำคัญของการประชุมในวันนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อติดตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมา และการปรับปรุงโครงการต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาภูมิภาคนี้ ภายใต้ความร่วมมือของ 3 ประเทศ ทั้งนี้ยังเป็นการระดมความคิดเห็นโครงการใหม่ ๆ เพื่อนำผลในการประชุมครั้งนี้ไปเสนอต่อที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF Meeting) ในเดือนกันยายน 2557 ณ เมืองบันดาอาเจ๊ะห์ ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสต่อไป

ในการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2558 จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ IMT-GT กับกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ทั้ง 3 ประเทศ และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ พัฒนาได้อย่างก้าวไกลและสามารถแข่งขันและมีอำนาจต่อรองในเวทีระดับโลก ซึ่งเชื่อมั่นว่า ผลจากเวทีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม จะต้องดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปด้วย อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยิ่งไปกว่านั้นในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้จัดตั้งสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุม CMGF และสนับสนุนทางด้านวิชาการในเชิงยุทธศาสตร์ให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยประสานความร่วมมือและขับเคลื่อนตามกรอบการดำเนินงานของสำนักงาน CMGF ภายใต้แผนงาน IMT-GT ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

http://www.trangstory.com/

детские танцы в марьиноtop dubai escort agenciesкилиманджаро сложностьiphone 5s чехлыводонепроницаемый чехол для iphone 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *