ตรัง ศูนย์ 6 ฝึกอบรมครูเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตรัง ศูนย์ 6 ฝึกอบรมครูเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตรัง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล จำนวน 40 คน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

DSCN1282-002

DSCN1291-003

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 57 ที่ เลตรังรีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นครูจากโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล จำนวน 40 คน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้กับครู ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับครู ในช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล ทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนับเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านเป็นแหล่งอาหาร ด้านสังคม และเศรษฐกิจ และรักษาความสมดุลระบบนิเวศน์ สร้างงาน รายได้และอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนทั้งประเทศ อีกทั้งการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ ทำให้ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมลง

DSCN1275-001 DSCN1316-004

โดยทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องรักษา ร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และสามารถเป็น แกนนำหลักในการส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม โดยมีนายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประจวบ  โมฆรัตน์  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ร่วมเปิดการฝึกอบรมและแบ่งปันประสบการณ์เรียนรู้โลกใต้ท้องทะเล

http://www.trangstory.com/

тайский бокс в марьиноfilipino escorts in dubaialtezzatrevelчехол iphone 5s caseчехол для ipad belkin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *