วันสตรีตรัง รวมพลัง สร้างตรังเมืองแห่งความสุข

วันสตรีตรัง รวมพลัง สร้างตรังเมืองแห่งความสุขDSC_1861-001

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2556 ที่บริเวณลานศาลากลางจ.ตรัง หลังเดิม อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจ.ตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานวันสตรีตรัง รวมพลัง สร้างตรังเมืองแห่งความสุข โดยทางจังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังและ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้วันสตรีไทย ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2546  เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ มีรายและเพื่อให้ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมระดับหนึ่ง ดังนั้นวันสตรีไทยจึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ให้โอกาสสตรีได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบาบาทากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปบริหารงานมากขึ้น

DSC_1895-002DSC_1902-003

ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้องค์กรสตรีได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันสตรีไทย เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ผู้นำสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม เพื่อให้สตรีได้ทำกิจกรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรสตรี เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีให้ปฏิบัติงานในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชาติ ยุติความแตกแยกในสังคมและการป้องกันปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะให้ผ่อนเบาลง โดยการจัดงานในครั้งนี้มีพลังมวลชนกลุ่มสตรีร่วมกิจกรรม จำนวนกว่าพันคน  และภายในงานก็ได้มีการจัดกิจกรรม  มอบประกาศนียบัตรแก่สตรีดีเด่น   การจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มสตรี การจัดนิทรรศการต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP  การอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจำนวน 50ทุน

DSC_1908-004DSC_1946-005

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

мама плюс марьиноbest escort agencies in dubaiтанзания сафари восхождение на килиманчехлы на iphone 5cmacbook air 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *