ตรัง จัดโครงการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรัง

ตรัง จัดโครงการภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรัง

DSCN7645-015

             เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ  ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทภาคประชาสังคมและภาคประชาชน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่มตัวแทนภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมการดำเนินงานในแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ตามคำสั่ง   ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ที่ 23/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคม         มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์   และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมบทบาทตัวแทนภาคประชาสังคม ภาดประชาชน ประกอบด้วย นักประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชนทุกแขนง ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 60 คน

DSCN7631-001 DSCN7632-002 DSCN7641-011 DSCN7643-013 DSCN7648-018

         ตามที่ รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 ซึ่งกำหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสำคัญในการบูรณาการร่วมกัน และตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ที่ 23/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ในแผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ร่วมกันในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ แลกเปลี่ยนตามความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์ ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ และสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่  ทั้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบหรือวิธีการที่เป็นการสื่อสารสามารถเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารทางวิทยุ / โทรทัศน์ หรือสื่อทางสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้รับข่าวสารมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้

DSCN7653-023DSCN7655-025

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

хип хоп братиславскаяthai escort in dubaiпрививки в танзанию для въездачехлы на iphone 5cаквалоо стоимость

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *