ตรัง กาชาดไทยร่วมศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 6 นำเยาวชนเข้าค่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุรักษ์พะยูน เกื้อกูลทะเล

ตรัง กาชาดไทยร่วมศูนย์อนุรักษ์ฯที่ 6 นำเยาวชนเข้าค่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อนุรักษ์พะยูน เกื้อกูลทะเล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีส่วนร่วม ได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เต่าทะเล ที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดได้อยู่อย่างยาวนาน

             วันนี้ ( 6 กรกฎาคม 56) นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กาดชาดไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย อนุรักษ์พะยูน เกื้อกูลทะเล โดยนำนักเรียนเยาวชนทำกิจกรรมศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศ บริเวณชายหาดปากเมง  ให้เยาวชนกำหนดพื้นที่ ประมาณ 50 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆ แล้วใช้ไม้ขุดหาสัตว์ทะเลและสิ่งมีชีวิต โดยมีแว่นขยายเพื่อส่องดูสิ่งมีชีวิต เป็นการฝึกการสังเกตบนพื้นที่ทรายบริเวณชายหาด มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนหวงแหนทรัพยากร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสอนการทำ CBR ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น เก็บขยะชายหาด  สอนวิธีการปลูกหญ้าทะเล ปลูกหญ้าทะเล  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และให้ความรู้จัดนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเวลา  2 คืน 3 วัน เยาวชนในจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน


ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มทักษะ เรื่องการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร เสริมสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ที่สำคัญจะช่วยสร้างจิตสำนึก การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน และหันมาสนใจร่วมกันอนุรักษ์ให้เห็นถึงความสำคัญของทะเลได้รู้จักคิด  เห็นความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ป่าชายเลน ปลูกหญ้าทะเล เพื่อเป็นอาหารของพะยูน เต่าทะเล ที่อยู่อาศัยของพันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดได้อยู่อย่างยาวนาน

фитнес для детей люблиноindependent escorts in central dubaialtezzaчехол hoco для iphone 4аквалоо стоимость

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *