เทศบาลตำบลโคกหล่อ จัดอบรมทำแผนชุมชน ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลโคกหล่อ จัดอบรมทำแผนชุมชน ประจำปี 2556

                เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556  นายธนกฤต  ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม(ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 และการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2556) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการชุมชน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม  จำนวน  20๐ คน  ณ ห้องประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง

นายธนกฤต  ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ กล่าวว่า  การอบรมจัดทำแผนชุมชนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดทำแผนชุมชน พร้อมทั้งนั้นเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโคกหล่อแบบบูรณาการ เน้น “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นองค์กรพื้นฐานระดับชุมชนที่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อต้องการสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น

การจัดทำแผนชุมชนถือเป็นกิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน เพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ และในครั้งนี้ เทศบาลตำบลโคกหล่อได้เชิญนายเสมา สุทธินนท์นักพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน จากสำนักปลัดเทศบาลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อกล่าวเพิ่มเติม

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

радиаторы отопления низкие горизонтальныеthai escorts ukiphone 6 чехлысумки и чехлы

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *