ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรังประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรัง

ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรังประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรัง

 

นายทวีป แดงวิสุทธิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดให้มีการขอขึ้นทะเบียนของหน่วยงานหรือองค์กรส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2556 และผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรังได้ตรวจสอบลักษณะ คุณสมบัติและการดำเนินการของหน่วยงานหรือองค์กรแล้ว นั้น

จึงประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดตรัง ดังนี้ สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมผู้บริหารสถาศึกษาจังหวัดตรัง และสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง สภาทนายความหรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สภาทนายความจังหวัดตรัง สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงงาน จำนวน 2 หน่วยงานหรือองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (สิริบรรณ) และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล) สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด 3 หน่วยงานได้แก่ หอการค้าจังหวัดตรัง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และชมรมธนาคารจังหวัดตรัง กลุ่มอาสาสมัคร จำนวน 5 หน่วยงานได้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลจัหงวัดตรังแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาสตรี (ชุมชนสรรพากรจังหวัดตรัง) ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลตรัง และสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตรัง องค์กรเอกชน จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ พุทธสมาคมจังหวัดตรัง กลุ่มส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สโมสรโรตารี่ช่อศรีตรัง สมาคมผู้ปกครองและครูวิเชียรมาตุ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตรัง และสมาคมข้าราชการบำนาญและคหบดีจังหวัดตรัง องค์กรเกษตรกร จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง และสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ชมรมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนตรัง และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง สำนักงานจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียผู้ใด ประสงค์จะโต้แย้งหรือคัดค้านการขึ้นทะเบียนหรือถูกปฏิเสธการขึ้นทะเบียน สามารถยื่นคำร้องตามแบบ ป.ป.จ.9 ต่อผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น.

 ที่มาจาก : http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

фитнес братиславский паркcheap escorts in dubaiотдых на майские праздники 2015чехол macbook pro 13чехлы айфон 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *