TO BE NUMBER ONE ตรังสัมพันธ์ครั้งที่ ๑

TO BE NUMBER ONE ตรังสัมพันธ์ครั้งที่ ๑

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยงานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตรังสัมพันธ์ครั้งที่  ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖  สวนทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายใต้คำขวัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ซึ่งเปิดโอกาส ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถของตนเอง รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีงาม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทในจังหวัดตรังได้พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ มากกว่า ๒๐ ชมรม ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

фитнес на люблинскойlooking for escorthttps://altezza.travelаквалоо отдыхчехлы для macbook air

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *