สธตรัง.เปิดwar room ป้องกันไข้เลือดออก

สธตรัง.เปิดwar room ป้องกันไข้เลือดออก

          จากการวิเคราะห์รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทั่วประเทศในปีนี้ มีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดการระบาดอย่างกว้างขวาง อัตราป่วยในขณะนี้สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง ๔ เท่า และมากที่สุดในรอบ ๑๐ ปี จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีผู้ป่วย ๑๒๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ ราย และผู้เสียชีวิตอาจมีถึง ๑๔๐ – ๒๐๐ ราย ในจังหวัดตรังสถานการณ์โรคตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ มีรายงานผู้ป่วยจำนวน ๒๔๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๘.๗๗ ต่อแสนประชากร กระจายในทุกอำเภออย่างต่อเนื่อง แนวโน้มอาจเกิดการระบาดอย่างมากและมีความรุนแรงสูง จำเป็นต้องดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพ ในการนี้สาธารณสุขจังหวัดตรังโดยนายแพทยืวิฑูรย์ เหลืองดิลก(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดประชุม War room เพื่อวางแผนป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โดยเชิญสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๒.๓ ตรัง และเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อ รวม ๒๐ คนร่วมประชุมในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

 территория фитнеса на перервенском бульвареturkish escortsгодовое количество осадков танзаниичехол книжка для ipadчехол для макбук про

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *