ตรัง อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนด้านการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-book

ตรัง อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนด้านการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์E-book เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เข้าใจและนำไปเผยแพร่เป็นแบบอย่าง ใช้สื่อการเรียนรู้ให้เป็นประโยชน์ และทันต่อยุคเทคโนโลยี โดยการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง

          วันที่ 1 พ.ค. 56 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง อบรมปฏิบัติการครูผู้สอนด้านการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book ด้วยโปรแกรม Power Point 2007 และโปรแกรม Desktop Author เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ  เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 มีคลังสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ครูสร้างและพัฒนาขึ้นเองตามกลุ่มสาระเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป้าหมายในการอบรมนี้ จะเป็นครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เข้าร่วม 186 คน
สืบเนื่องจากในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงมุ่งเน้นการนำ ICT มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาครูอาจาร์ให้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ สามารถเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การอบรมจะเน้นการฝึกปฏิบัติตามจริงตามกลุ่มสาระที่ตนเองได้สมัครขอเข้ารับการอบรม มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book โดยตรง คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ธรัช อารีราษฎร์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และอาจารย์นราธิป ทองปาน อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

уроки аэробикиsexy massage womenдикий мир долины серенгетичехол силиконовый для iphone 5панельки на айфон 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *