สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง เสวนา ร้อยรวมดวงใจเพื่อใต้สันติสุข

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังจัด เสวนา “ร้อยรวมดวงใจเพื่อใต้สันติสุข”

               ที่ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้(ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง        นายธีระยุทธ  เอี่ยมตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานเปิดการเสวนา “ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” ตามโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมการเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ

นายธีรพงศ์  เพชรรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า การเสวนา “ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะนำสันติสุขมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งในแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ข้อ 1.5 ว่าจะเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์ของรัฐ จึงได้จัดเสวนา “ร้อยรวมดวงใจ เพื่อใต้สันติสุข” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังรับรู้ เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา คติความเชื่อ หลักคำสอนของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการนำหลักคำสอนไปใช้ในการดำรงชีวิต  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นอัตลักษณ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกคน จึงเป็นตัวช่วยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อนำสันติสุขคืนสู่จังหวัดชายแดนใต้

http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

уроки йоги в братеевоbest escortsтур в крым на майские праздники 2015аквалоо ценааквалоо новости

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *