อสม.ตรังกว่า 2 พันคน ร่วมงานรวมพลัง อสม.จังหวัดตรังครั้งที่ 16

อสม.ใน จังหวัดตรังกว่า 2 พันคน ร่วมงานรวมพลัง อสม.จังหวัดตรังครั้งที่ 16

         ที่ลานวัฒนธรรมสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง) อำเภอเมืองตรัง นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดตรัง ครั้งที่ 16 และวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ มีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและสมาชิก    อสม.และร่วมงานกว่า 2 พันคน

นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิลก  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ให้ ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม.แห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและส่งเสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย  และได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และสร้างขวัญ กำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละ และมอบรางวัลแก่อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น สำหรับจังหวัดตรังมีสามาชิก อสม. จำนวน 9,964 คน ได้จัดตั้งเป็น ชมรม อสม.ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และจดทะเบียนเป็นสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อปี 2549

“อาสาสมัครสาธารณสุข” หมายความถึง บุคคลที่สมัครใจ เสียสละ ทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีชื่อย่อว่า “อสม.” จำแนกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ภูมิภาค  เรียกว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2) อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียกว่า อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) 3) อาสาสมัครสาธารณสุข ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อสม.กฟผ.) และอาสาสมัครสาธารณสุขขนส่งมวลชน (อสม.ขสมก)  และ 4) อาสาสมัครสาธารณสุขกิตติมศักดิ์ หมายความว่า บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์หรือสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

монтаж радиаторовelite dubai escort agencyотдых крым май 2015аквапарк аквалоочехол macbook pro retina 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *