ตรัง จัดประชุมชี้แจงระดับเจ้าหน้าที่วิชาการโครงการสำมะโนการเกษตร‏

ตรัง จัดประชุมชี้แจงระดับเจ้าหน้าที่วิชาการโครงการสำมะโนการเกษตร‏

วันที่ 17 เม.ย.56 ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง นายพัลลภ เงินทอง เกษตรจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงระดับเจ้าหน้าที่วิชาการโครงการสำมะโนการเกษตร โดยมีนายสุวิทย์ ใจอารีย์ สถิติจังหวัดตรัง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดประชุมในวันนี้  สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางในการบริหารจัดงานสถิติของประเทศ กำหนดจัดทำสำมะโนการเกษตร ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตรสำหรับใช้ในการจัดทำข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศให้ทันสมัย เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือ “คุณมาดี” ทำการสัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตร หัวหน้าครัวเรือนเกษตรทุกครัวเรือน ข้อมูลที่ได้จากการทำสำมะโนการเกษตร จะใช้เป็นฐานข้อมูลทะเบียนเกษตร จัดเก็บไว้บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ให้เป็นบัตรเดียวที่มีข้อมูลครบถ้วน ซึ่งรัฐบาลสามารถนำข้อมูลใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และได้ดำเนินการจัดทำสำมะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2493 ต่อมาจัดทำปี 2506,2521, 2536, 2546 และครั้งนี้ในปี พ.ศ.2556 เป็นการจัดทำครั้งที่ 6 โดยในปีนี้กำหนดให้มีการจัดทำสำมะโนการเกษตร ซึ่งกำหนดให้ใช้เครื่อง Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการเขตปฏิบัติงานที่มีครัวเรือนเกษตรน้อยกว่า 20 ครัวเรือน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 30 เมษายน 2556 และเขตปฏิบัติงานที่มีครัวเรือนเกษตรมากกว่า 20 ครัวเรือนปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2556

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานสนาม ให้กับเจ้าหน้าที่วิชาการเป็นเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และนำไปอบรม ถ่ายทอดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับพนักงานแจงนับต่อไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้องต่อไป

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

дизайнерские радиаторы отопления купитьprostitution in dubaiтур на майские во львовчехлы для 6 айфоначехлы для макбука

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *