เทศบาลตำบลโคกหล่ออนุรักษ์ประเพณีไทย จัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลโคกหล่ออนุรักษ์ประเพณีไทย จัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ 11-12 เมษายน 2556 ณ วัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ)

                นายธนกฤต  ภูมิมาตร นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย เทศบาลตำบลโคกหล่อ โดยกองการศึกษาได้ตระหนักในความสำคัญของผู้สูงอายุ  และเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ  และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคม  รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะในการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์ร่วมกิจกรรมกับบุคคลในวัยเดียวกัน  สร้างความภาคภูมิใจที่สังคมเห็นคุณค่าของตนเอง  และยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป  เทศบาลตำบลโคกหล่อจึงให้ความสำคัญของเทศกาลดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ขึ้นในวันที่ 11-12 เมษายน 2556 ณ วัดนิคมประทีป(วัดโคกหล่อ) ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการสนองตอบนโยบาย รวมถึงการพัฒนาเทศบาล เพื่อประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน ด้านส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อคงไว้ซึ่งการเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและสันติสุขอันดีงามของไทย ให้คงอยู่สืบไป จนถึงรุ่นลูกหลาน  โดยมีกำหนดการดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 56  ภาคกลางวัน การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การออกร้าน OTOP สินค้าพื้นเมืองจาก 12 หมู่บ้าน   ภาคกลางคืน กิจกรรมการแสดงวงดนตรีสตริงคอมโบ้   รำวงโบราณหรือรำวงเวียนครก มาสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้เข้าร่วมงาน  วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 56  ภาคกลางวัน  ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ภาคกลางคืน พิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุดีเด่นด้านต่างๆ การแสดงของ อสม.เทศบาลตำบลโคกหล่อ การเดินแบบผ้าไหมไทยกลุ่มสตรีตำบลโคกหล่อ กิจกรรมการแสดงดนตรี ศิลปินนักแสดงลูกหลานชาวตรัง  เป็นที่รู้จักของประชาชนในจังหวัดตรัง

นายกเทศมนตรีตำบลโคกหล่อ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันผู้สูงอายุยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน  ส่งเสริมความรักความผูกพันให้เกิดขึ้นได้มีโอกาสทำกิจกรรมต่างๆ  ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕6 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

                           ……………………………………………………………………….

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล  โทร. 0-7522-5799  โทรสาร. 0-7522-5889 กด 7  http://www.khoklor.go.th

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

степ марьиноwomen escort serviceгрупповые туры в танзаниюаксессуары для macbook air 13чехлы iphone 6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *