สภาเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง เกษตรกรไทยพร้อมรุก – ปรับรับ AEC

สภาเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง เกษตรกรไทยพร้อมรุก – ปรับรับ  AEC

      เมื่อวันที่  2-3 เม.ย. 2556  ประธานสภาเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง เกษตรกรไทยพร้อมรุก – ปรับรับ  AEC  ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด  เกษตรกร  พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งหมด 7 จังหวัด  คือ  ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  สงขลา  ยะลา  สตูล  จัดโดย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ  250  ท่าน  

สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1.      การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.1      ภาษีสินค้า/อุปสรรคนำเข้าจะหมดไป  กลายเป็นตลาดอาเซียน

     –          ภาษีนำเข้าสินค้าต้องเป็นศูนย์

     –          อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีต้องหมดไป

     –          กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าเพิ่มทางเลือกอย่างเท่าเทียม

     –          มาตรฐานร่วมให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน

     –          พิธีการทางศุลกากรที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกทางการค้

2.      สินค้าเกษตรที่มีโควต้า 23 รายการ

2.1  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                  2.2  กากถั่วเหลือง               2.3  น้ำมันถั่วเหลือง

2.4  น้ำมันปาล์ม                         2.5  หอมหัวใหญ่                  2.6  เมล็ดพันธุ์

2.7  กระเทียม                            2.8  มันฝรั่ง                        2.9  ไหมดิบ

2.10  ลำไยแห้ง                         2.11  พริกไทย                    2.12  น้ำตาล

2.13  ใบยาสูบ                          2.14  ชา                             2.15  เมล็ดกาแฟ

2.16  กาแฟสำเร็จรูป                   2.17  น้ำนมดิบ                    2.18  นมผงขาดมันเนย

2.19  มะพร้าวผล                       2.20  เนื้อมะพร้าวแห้ง            2.21  น้ำมันมะพร้าว

2.22  เมล็ดถั่วเหลือง                  2.23  ข้าว

          3.  มาตรการรองรับผลกระทบของภาครัฐ

               3.1  กองทุนเพื่อปรับโครงสร้างด้านการเกษตร

               3.2  กองทุนเพื่อการปรับตัวภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจาก FTA

               3.3  แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

               3.4  แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559

               3.5  โครงการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค

          4. การจัดทำแผนงานเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน

               4.1  เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

               4.2  เป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง

               4.3  การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกั

               4.4  การเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก


          5.  เขตการค้าเสรีอาเซียน ASEAN Free Trade Area : AFTA

    วัตถุประสงค์

              –  สร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าอาเซียน
–  ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

–  สร้างอำนาจต่อรองในเวทีการค้าโลก

   เป้าหมาย

         1.  การลดภาษีสินค้า

                          –  ร้อยละ 0-5 ในปี 2546

                          –  ร้อยละ 0

                          –  ในปี 2553 สำหรับสมาชิกเดิม

                          –  ในปี 2558 สมาชิกใหม่

                    2.  ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีระหว่างกัน

………………………………………………..

โดย  …..ส่วนประเมินผลและกำกับการบริหารกิจการที่ดี  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

фитнес для беременных марьиноescorting servicesтуры на майские россиячехлы айфон 6сумка для macbook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *