หอการค้าจังหวัดตรัง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29

หอการค้าจังหวัดตรัง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา โดยมีนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม และมีนายสุรินทร์ โตทับเที่ยง รองประธานหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน โดยมีการจัดบูธจำหน่ายสินค้าและตรวจสุขภาพ ของสมากชิก
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมด วาระ สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการในที่ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน หลังจากการประชุมเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการจับรางวัลให้กับสมาชิก

ทั้งนี้ได้มีการเลือกประธานหอการค้าจังหวัดตรัง ซึ่งนายสลิล โตทับเที่ยง ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดตรัง เป็นสมัยที่ 6 (ปี 2556-2557) สำหรับรายชื่อของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตรังที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสมาชิก ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 มีทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ดังนี้

1. นายสลิล โตทับเที่ยง
2. นายปรีชา จารุพานิช
3. นายสมพล จิโรจน์มนตรี
4. นายขำ นุชิตศิริภัทรา
5. นายสมพล เชียรวิชัย
6. นายชาญชัย สารสินพิทักษ์
7. นายธีรวัฒน์ หวังศิริเลิศ
8. นายเจริญสุข แซ่อึ่ง
9. นายภราดร นุชิตศิริภัทรา
10. นายชวลิต วิประกษิต
11. นายพิชัย มะนะสุทธิ์
12. นายสมจิต สุจริตชีววงศ์
13. นายโสภณ เอื้อศรีทองกุล
14. นายสุพจน์ สุธาพาณิชย์
15. นายวันชัย ตรังคตระการ
16. นายสถาพร ขันธรักษวงศ์
17. นายณัฐพล ชาวชื่นสุข
18. นายสราวุธ สุธาพาณิชย์
19. นายสมชาย ว่องธวัชชัย
20. นายสุธรรม เศรษฐพิศาล
21. นายกมล รักราวี
22. นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์
23. นายโสมนัส สุทธินนท์
24. นายผจญ ตรังพาณิชย์
25. นายดุลยเดชน์ ตลาภา
26. ด.ต.เจริญ รักษา
27. ส.อ.อาภรณ์ มหาชัย
28. นายกิตติ ฐานุธนาคุณ
29. นายชาญชัย สุนทรรักษ์
30. นายรัก พิมลเดชกุล
31. นายบุญชู ผลานันตพงศ์
32. นายยิ่งศักดิ์ ตลาภา
33. นายพีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์
34. นายลักษณ์ เหมไพศาลพิพัฒน์
35. นายช่วง สุทธิพันธ์
36. นายบรรเลง กาญจวนิชกุล
37. นางสุภาภรณ์ นราสวัสดิ์
38. นางชลากร พิมลเดชกุล
39. นางนันท์ เถระวงศ์
40. นางรัศมี ขจรสิริสิน
41. นางจีรนาถ สินอนันต์
42. นางสาววราลักษณ์ บัวเลิศ
43. นายธนภูมิ อนันต์ธนกฤต
44. นายวิทยา โพธิ์พิชญกุล
45. นายพรศักดิ์ เกลี้ยงช่วย
46. นายสุทัศน์ ชยันต์เกียรติ
47. นายสมหมาย ดีชูศร
48. นายสมปอง รัตนนำไชย
49. นายธวัช อุยสุย
50. นายไกรภพ โตทับเที่ยง
ขอแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน

หอการค้าจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

купить радиаторыshemale massageалтеза машиначехлы на 4s айфончехол для apple macbook air 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *