ตรัง ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ที่วัดนิโครธาราม อ.เมืองตรัง นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี 2556 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดตรัง ได้จัดขึ้น


การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนหลักพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรที่แม่กองธรรมสนามหลวง ถือเป็นการศึกษาหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสำคัญและจำเป็นยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาศาสนบุคคลให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานสนองกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ และด้านอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูสอนพระปริยัติธรรม นับว่าเป็นบุคลากรการศึกษาสงฆ์ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นผู้รับภาระในการอบรมสั่งสอน ถ่ายทอดหลักวิชาการตามหลักสูตรไปสู่ผู้เรียนโดยตรง และมีความใกล้ชิดกับเรียนมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้ครูสอนพระปริยัติธรรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างแตกฉาน และเชี่ยวชาญชำนาญการในเทคนิควิธีการสอนได้อย่างครบถ้วน และสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนอย่างถูกต้อง สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการปฏิบัติตนการอบรมสั่งสอนผู้อื่น รวมถึงการวัดองค์ความรู้ในการสอบธรรมสนามหลวง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน โดยได้อาราธนาพระเถระและเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

фитнес клуб в районе зябликовоhigh class escort dubaiсафарии в танзаниичехол appleсанаторий аквалоо

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *