โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน รุ่นที่1ประจำปี 2556 ( D.A.R.E. )

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน รุ่นที่1ประจำปี 2556 ( D.A.R.E. )

 

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กที่ผ่านการอบรมตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556 ณโรงแรมธรรมริทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ภายใต้การนำของ นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน ในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด และสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนให้เข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถดูแลตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกประเภท โดยตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้จัดข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตำรวจ แดร์(D.A.R.E.) เข้าทำการสอนอบรมให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลา 10 ช.ม. ต่อชั้นเรียนต่อเนื่องกัน ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วทั้งจังหวัดตรังให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการมากถึง 1,444 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 30 โรงเรียนในเขตพื้นที่ จังหวัดตรัง

อีกทั้ง นายกิจ  หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็ก และเยาวชน มักจะเป็นกลุ่มที่ถูกล่อลวงให้เข้าไปเกี่ยวของกับยาเสพติดได้ง่ายจึงต้องได้รับการปลูกฝังให้ความรู้ถึงพิษภัยขอองยาเสพติด มีค่านิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม อีกด้วย

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

какие батареи отопления лучшеbijoux escort dubaiгорящие путевки на май 2015чехол на айфон 5sбампера для iphone 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *