อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่ค่ายภิรมย์ทัศน์ (กองร้อย อส.อ.ย่านตาขาว)  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

นายภิรมย์ มีรุ่งเรือง นายอำเภอย่านตาขาว กล่าวว่า ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ตามนโยบายเร่งรัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ที่ได้ประกาศมาตรการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการป้องกันที่เน้นกลุ่มเสี่ยง มิให้เข้าสู่วงจรปัญหายาเสพติด ด้านการปราบปรามเน้นกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมจำหน่ายหรือผู้ผลิต และด้านบำบัดรักษา ที่เน้นในด้านการนำผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต่าง ๆ โดยศูนย์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดอำเภอย่านตาขาว ได้เน้นการค้นหาผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขที่เหมาะสม โดยการจัดบริการบำบัดรักษา ฟื้นฟู ในกลุ่ม ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อบำบัดรักษาผู้มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด โดยการสมัครใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน จากหมู่บ้านต่าง ๆ ของอำเภอย่านตาขาว เข้ารับการบำบัดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระหว่างวันที่ 14-22 มีนาคม รวม 9 วัน 8 คืน เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขที่เหมาะสม หลังจากนี้ยังต้องติดตามพฤติกรรมผู้ผ่านค่ายต่อเนื่องอีก 1 ปี โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และนายจ้างสถานประกอบการ เพื่อเข้าไปดูแล ช่วยเหลือแบบครบวงจร ให้คนเหล่านี้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

функциональный тренинг кузьминкиfemale escortingтур на майские на мореаквалоочехлы на айпод

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *