ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง เปิดโครงการอบรมสถาบันการเงิน

.ก.ส.จังหวัดตรัง เปิดโครงการอบรมสถาบันการเงิน  เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านและเกษตรกรรู้จักการทำบัญชีครัวเรือน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มี.ค. 56  ที่ทำการธนาคารหมู่บ้านบ้านสันตัง  ม.5 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง   พร้อมด้วย นางขนิษฐา  วิสุทธิธรรม  ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาตรัง  และ เหล่าพนักงาน ธ.ก.ส. ได้ร่วมกันเปิดโครงการอบรมสถาบันการเงินบ้านสันตังในการจัดทำบัญชีครัวเรือน  เพื่อต้องการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน  เนื่องจากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวัน จบสิ้น อย่างไรก็ตามทาง ธ.ก.ส. ก็ต้องการที่จะคนไทยมีทางออก  เพื่อที่จะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบัน  แนวทางหนึ่งที่คนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต
จากการสอบถาม นายเชื่อง  เพชรเล็ก  อายุ 62 ปี  อยู่บ้านเลขที่ 90 หมู่ที่ 6  ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับการอบรม  กล่าวว่า  ตนได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  จนทำให้ปัจจุบันตนมีเงินออมและมีเงินใช้จ่ายในครอบครัวอย่างไม่ติดขัด  นอกจากนี้ทาง ธ.ก.ส.ก็ได้มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำไร่นาสวนผสม  ไม่ว่าจะเป็น  การปลูกสละแซมต้นยางพารา  การเพาะเห็ดฟาง  การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง  การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก  การปลูกมังคุด  และการปลูกผักเหมียง เป็นต้น  ซึ่งนับเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับตนปีละประมาณ 200,000 บาท อีกด้วย
ทั้งนี้ทางด้าน ตรัง  นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง   กล่าวว่า  ธ.ก.ส. นอกจากจะสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรแล้วนั้น  ก็ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร  รวมทั้งยังมีการสอนจัดทำบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรายรับรายจ่าย  เพื่อทำให้ประชาชนทุกคนรู้จักการบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการทำงานทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้  นอกจากนี้การทำบัญชีครัวเรือนยังทำให้ครอบครัวมีความสุขใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพาตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคล่อง รู้จักการเก็บออม ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของรายรับและการใช้ไปของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถนำข้อมูลการใช้จ่ายมาวางแผนบริหารการเงินในอนาคตได้ต่อไป

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง 

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

дизайн ванных комнатescort servicshttps://altezza.travelчехлы для айфоновчехлы для айфон 5с

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *