ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มี.ค. 56 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ที่ 4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยทาง ธ.ก.ส. มีความต้องการที่จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพในชุมชน  เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด  มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  เพื่อเป็นการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต  และเป็นการรองรับการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  นอกจากนี้ก็ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพในชุมชนจังหวัดตรัง ให้มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในการผลิตสินค้า และการให้บริการเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มรายได้แก่ชุมชน  รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและทักษะของสมาชิก  และผู้นำกลุ่มอาชีพชุมชนจังหวัดตรังในด้านการบริหารจัดการองค์กร  การจัดทำแผนพัฒนา  การบริหารการเงินและบัญชี และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญคณะวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มาถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ไม่ว่าจะเป็น  การจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และหลักการวางแผนธุรกิจในการบริหารจัดการ  เพื่อที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์จริง  และจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพในชุมชน  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย
ทั้งนี้ทางด้าน นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  สำหรับการอบรมในครั้งนี้นอกจากจะเน้นไปที่การบริหารจัดการด้านการเงินและหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนั้น  สิ่งหนึ่งที่ทาง ธ.ก.ส.เพิ่มเนื้อหาขึ้นมา ก็คือ การเตรียมความพร้อมรองรับมือกับวิกฤติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นการจัดอบรมในครั้งนี้  ทาง ธ.ก.ส.จึงคาดหวังว่า  ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ เพื่อช่วยรื้อฟื้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น  และหวังว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ ธ.ก.ส.มีในเรื่องการบริหารธุรกิจและหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  ก็จะสามารถช่วยให้กลุ่มอาชีพในชุมชนยืนหยัดขึ้นมาได้  และยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.เดลินิวส์ ตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

зебра фитнес братиславская отзывыescorting sitesтуры в занзибаробложки для ipad airпротивоударный чехол для iphone 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *