จ.ตรัง จัดอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป)

จ.ตรัง จัดอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป)

ที่บ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 48 คน

ปัจจุบันจังหวัดตรังมีหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) จำนวน 316 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2556 นี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะแก่ง หรือติดชายฝั่งทะเล หรือหมู่บ้านตอนในเป็นหมู่บ้านเป้าหมายในการฝึกอบรมจำนวน 5 หมู่บ้าน โดยฝึกอบรมจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ขึ้นใหม่ จำนวน 3 หมู่บ้าน และฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองแล้วจำนวน 2 หมู่บ้าน ซึ่งในการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของราษฎรในด้านรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน และเพื่อเตรียมความพร้อมของราษฎรให้เกิดความตื่นตัวในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และเบาะแสภัยคุกคามความมั่นคงในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และสามารถนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

http://pr.prd.go.th/trang

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

радиаторы отопления горизонтальныеdubai escort listingsтуризм танзаниякупить чехлы для iphone 4бампер на iphone 5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *