วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังจัดอบรมการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรังจัดอบรมการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดอบรมการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข “คนสำราญ งานสำเร็จ” ในการสร้างคน เพื่อสังคมคุณภาพ “คน” มีความสำคัญในการสร้างงาน และผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ

จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง และสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลพบรมราชชนนีตรัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลให้ครอบคลุมทั้งมิติร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและบทบาทสำคัญในการทำงานอย่างร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย “คน” มีความสำคัญในการผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญตามสาขา ที่ต้องการการพัฒนาคน จึงมุ่งเน้นการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน และการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันภายในองค์กรอย่างมีความสุข จำเป็นต้องดูแลตนเอง โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลและบุคลากรทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีบทบาท หน้าที่สำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งในปัจจุบันการทำงานมีความซับซ้อนมากขึ้น อาจก่อให้เกิดความเหนื่อยล้าและความเครียดได้ การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ ตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะสามารถจัดการกับตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ตลอดจนสามารถให้ความรู้และคำแนะนำในการส่งเสริมความสุขให้กับผู้อื่นและผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 คน ใช้เวลา 2 วัน

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

зебра фитнес клуб на братиславскойescorts in dubaiтур на килиманджаро цена из спбаквалоо новостичехлы для макбука

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *