ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้

ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จ.)จ.ตรัง ครั้งที่1/2556‏

                  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรังชั้น 5 นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด(คปป.จ.)จ.ตรัง ครั้งที่1/2556  ทั้งนี้จากการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด (คปป.จ.) จังหวัดตรัง ประจำปี 2556 มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในการสงวน อนุรักษ์ ควบคุม คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ทุกกรณี อีกทั้งเพื่อประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีองค์ความรู้ มีจิตสำนึก จิตอาสา และเข้าใจในหน้าที่และบทบาทขององค์กร โดยรายละเอียดในการประชุมได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้(ศอส.ปท.จ.)จ.ตรัง การจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU)ว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ซึ่งได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือรวม 9 ด้าน คือ การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หมอกควันและไฟป่า การฟื้นฟูป่า ที่ดินป่าไม้ การมีส่วนร่วม สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัด ความร่วมมืออื่นๆ รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าของ จ.ตรัง ผลคดีงบประมาณพ.ศ.2556 คดีเกิดขึ้นจำนวน 35 คดี แยกเป็นคดีบุกรุกทำลายป่าจำนวน 28 คดี และคดีทำไม้/แปรรูปไม้/สัตว์ป่าจำนวน 7 คดี พื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำลายจำนวน 206.12 ไร่ จับกุมผู้กระทำผิดจำนวน 2 คน ตรวจยึดไม้ท่อน 126 ท่อน ไม้แปรรูปจำนวน 107 ชิ้นและตรวจยึดสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจำนวน 8 ตัว ทั้งนี้การตรวจสอบติดตามและพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินคดีป่าไม้ ทั้งหมดจำนวน 5 คดี และได้กำหนดมาตรการแนวทางการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

 

 фитнес для беременныхenglish escorts in dubaiпутевки на майские 2015оригинальные чехлы для iphone 5sаквалоо отдых

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *