ธ.ก.ส.ตรัง มอบทุนบุตรหลานเกษตรเรียนด้านสาธารณสุข

ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง มอบทุนบุตรหลานเกษตรกรเรียนด้านสาธารณสุข เพื่อสางปัญหาขาดแคลนบุคลากร-พัฒนาคุณภาพชนบท

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 มี.ค. ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง  นายวิชิต  ว่องกิจ  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง  นายภาณุมาศ ตั้นซู่  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง  นางสาวจิตราภรณ์  เริ่มสูงเนิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันจัดทำสัญญามอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ประจำปี 2555 แก่บุตรหลานลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้เป็นสมาชิกโครงการกองทุนทวีสุข ที่ศึกษาในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรัง หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุนๆละ 50,000 บาท/ทุน/ปี ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และระดับ ปวส. จำนวน 10 ทุนๆ ละ 30,000 บาท/ทุน/ปี  ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รวมจำนวน 11 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 800,000 บาท  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุขให้กลับไปดูแล  และยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชนบท   รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ชนบทห่างไกล  ทั้งนี้ทาง ธ.ก.ส. ทั่วประเทศมีเป้าหมายมอบทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขทั้งประเทศ จำนวน 999 ทุน จำแนกเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 80 ทุน และระดับ ปวส. 919 ทุน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ปีละประมาณ 200 ทุน เป็นเงิน 98,710,000 บาท

โดยทางด้าน นายภาณุมาศ  ตั้นซู่  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยังไม่มีระบบสวัสดิการคุ้มครองเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะในยามชราภาพนั้นทาง ธ.ก.ส. ในฐานะที่ดูแลกลุ่มลูกค้าดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการกองทุนทวีสุข  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.มีระบบการออมเงินอย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและสวัสดิการคุ้มครอง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมาย  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วยังเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต  นอกจากนี้การมอบทุนการศึกษาฯก็เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนด้านสวัสดิการให้แก่ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยปัจจุบันกองทุนทวีสุข ธ.ก.ส.มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,054,441 ราย คิดเป็นยอดเงินฝากจำนวนเงิน จำนวน 4,361 ล้านบาท

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

мисс фитнес марьино отзывыhigh class prostitutealtezzaаквапарк аквалоочехол для iphone 3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *