ตรัง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ของเขตตรวจราชการที่ 7 จำนวน 5 จังหวัด

ตรัง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ของเขตตรวจราชการที่ 7 จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้แทนเกษตรกรที่จะเป็นเครือข่ายในการสร้างพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เกษตรกรทุกคน ทุกสาขาอาชีพ

                 วันนี้ ( 12 มี.ค.56) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ของเขตตรวจราชการที่ 7 จำนวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง ซึ่งผู้เข้าร่วมมีทั้งผู้ตรวจราชการกรม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเขตตรวจราชการที่ 7 ประธาน รองประธาน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน เพื่อให้ความสำคัญแก่ผู้แทนเกษตรกรที่จะเป็นเครือข่ายในการสร้างพลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เกษตรกรทุกคน ทุกสาขาอาชีพ โดยอาศัยสภาเกษตรกรเป็นบ้าน หรือเป็นเวทีในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในอนาคต และหาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของแต่ละจังหวัด
ทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายจากพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เช่น เกษตรกรได้มีผู้แทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาเกษตรกรจังหวัดและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะสมาชิกของสภา ซึ่งสามารถเสนอปัญหาของเกษตรกรเพื่อให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไข หรือให้การสนับสนุนส่งเสริมได้ มีแผนการพัฒนาความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมตลอดถึงการผลิต การแปรรูปการตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านพันธุกรรมพืชและสัตว์ท้องถิ่นผลผลิตทางเกษตรกรรม เสนอแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางเกษตร รวมทั้งการกำหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร เพื่อให้รัฐบาลนำไปพิจารณาดำเนินการ และมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นต่อนโยบายของรัฐ กฎหมายหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อเกษตรกร

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

апельсин фитнес центр волжскийdubai escort listingsнеобычные туры отдыхчехлы для iphone 6macbook pro чехол

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *