จ.ตรัง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง

จ.ตรัง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในห้วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี สภาพอากาศของประเทศไทยจะเกิดความแห้งแล้งและมีลมกรรโชกแรง ประกอบกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกอันมีผลเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศป่าไม้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพหาของป่าล่าสัตว์ การทำเกษตรกรรมใกล้พื้นที่ป่า และการเผาในที่โล่งในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรมจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า และหมอกควันได้ง่าย            ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตลอดจนการเกิดวิกฤตหมอกควันไฟในอากาศในช่วงฤดูแล้งปี 2556 จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภัยและไฟป่า รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย เช่น การใช้ก๊าซหุงต้ม การใช้วัตถุไวไฟ ตลอดจนชี้แจงเกษตรกรในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกด้วยวิธีไถกลบวัชพืชแทนการเผา ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเผาในพื้นที่การเกษตรกรรมจะต้องทำแนวกันไฟ และควบคุมการเผาอย่างใกล้ชิด และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟโดยเร็ว เพื่อมิให้ไฟขยายเป็นวงกว้าง ถ้ากรณีไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งและประสานงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 075-218750

http://www.trangstory.com/ ทุกเรื่องเมืองตรัง

зумба братевоhottest escortsпутешествия в маечехол для iphone 5 купитьаквалоо отдых

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *