รองปลัดกระทรวงให้เกียรติเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่จังหวัดตรัง

รองปลัดกระทรวงให้เกียรติเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่จังหวัดตรัง 

วันนี้เวลา  9.00น.ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิลก (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)ต้อนรับนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2556ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม2556

สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี2556โดยนำเรื่องกรณีแพทย์ถูกฟ้องร้องมาเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างมีระบบ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามในแผนความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ(กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน) ซึ่งได้จัดการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็นรุ่นที่3 ปัจจุบันการปฏิบัติราชการให้บรรลุเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ การปฏิบัติราชการที่ดีต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าอยู่เสมอ องค์กรจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จำเป็นต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและมีหลักการขึ้นมารองรับ  เพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จึงได้จัดการอบรมให้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการร้องเรียน ความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ การฟ้องร้องแพทย์กรณีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรการแพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในกรณีมีการฟ้องร้องทางการแพทย์ในหน่วยงานโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภาคใต้จำนวน150คน

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

 где купить радиаторы отопленияescort ladies dubaiпроект национальный парк танзании серенгетиmacbook аксессуарычехлы для macbook air

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *