กองสุขศึกษาเร่งสร้างนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในจังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดตรัง

กองสุขศึกษาเร่งสร้างนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในจังหวัดภาคใต้ที่จังหวัดตรัง

วันนี้เวลา  9.00น. ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)ให้เกียรติต้อนรับผู้อำนวยการกองสุขศึกษา นางพิสมัย สุขอมรรัตน์ และคณะเจ้าหน้าที่จากกองสุขศึกษาและผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพจากจังหวัดภาคใต้ ซึ่งจากการที่กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ2556 กองสุขศึกษาได้พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจังหวัดละ1 คน ซึ่งสร่้างให้ผู้นำดังกล่าวเป็นผู้ที่มีขีดสมรรถนะและเป็นผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่จะสามารถกำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์จัดทำแผน บริหารจัดการแผนและบูรณาการดำเนินงานตลอดจนการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพื้นที่จังหวัดและในการอบรมครั้งนี้ เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่12 ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงส่งผู้เข้าร่วมอบรมเพิ่มอีก50คน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาจากรพ.สต.เป้าหมายของกองสุขศึกษาจากทุกจังหวัดในภาคใต้ 14 จังหวัดและรวมทั้งสิ้น 110คน ใช้เวลาในการอบรม4วัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

фитнес ссср в джержинскомmoroccan escort dubaiвосхождение на килиманджаро по маршруту лемошочехлы на айфон 4 счехол книжка для iphone 4s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *