สธ.ตรัง อบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวินัยข้าราชการพลเรือน ปี2556

สธ.ตรัง อบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวินัยข้าราชการพลเรือน ปี2556

 

         วันนี้เวลา9.30 ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายธีระยทธ เอี่ยมตระกูลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวินัยข้าราชการพลเรือน ปี2556 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)และนายอาเนช โออิน เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานความเป็นมา ทั้งนี้เนื่องจากคณะรัฐมนตรีซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบว่าด้วยการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสของการปฎิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สาธารณสุขจังหวัดตรังเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการปฎิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดปัญหาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ รวมถึงมีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ียั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 180 คน ซึ่งมีวิทยากรจากกลุ่มเสริมสร้างระเบียบวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาให้ความรู้ในครั้งนี้

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

ашан марьино фитнесindependent escorts dubaiсафари тур из санкт петербургааквалоо ценыаксессуары для macbook air 13

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *