ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางระดับจังหวัด

ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินของโครงการฯและทราบความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.56 เวลา 15.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางระดับจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เกษตรจังหวัดตรัง สหกรณ์จังหวัดตรัง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดตรัง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามโครงการ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินของโครงการฯและทราบความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการฯที่ผ่านมา 1.โดยสถาบันเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และรับซื้อยาง และให้บริการกับสมาชิกของสถาบันเกษตรกรนั้นๆตามจำนวนยางและพื้นที่ปลูกยางที่ให้ผลผลิตแล้ว ไม่เกินรายละ 25 ไร่ ปริมาณไม่เกิน 2 กิโลกรัม/ไร่/วัน เดือนละไม่เกิน 17 วัน ทั้งนี้ปริมาณยางที่สะสมไว้ในการเข้าร่วมโรงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางครั้งแรก ต้องไม่เกิน 15 วัน ของศักยภาพการผลิตนับจากวันแรกที่เริ่มรวบรวมหรือรับซื้อยางจากสมาชิก 2.ปริมาณยางที่รับซื้อ จากบริษัทยูนิแมครับเบอร์จำกัด และ บริษัทศรีตรังแอโรอินดัสทรี จำกัด รวมเป็นยางที่รับจำนวน 3,650.28 ต้น ซึ่งเป็นยางภายในจังหวัด ส่วนยางต่างจังหวัดรวมเป็นยางที่รับจำนวน 2,690.28 ต้น รวมเป็นยางที่รับซื้อทั้งหมดภายในจังหวัดและต่างจังหวัด จำนวน 6,340.65 ต้น 3.ด้วยทางสหกรณ์ย่านตาขาว ติดตามเรื่องการขอขายยาง(คัตติ้ง)ค้างสต๊อค เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน จากสาเหตุการชะลอรับซื้อยางตามโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ทำให้มียางแปรรูปและยางแผ่นดิบ ค้างสต๊อคจำนวนมาก ซึ่งได้เปลี่ยนสภาพเป็นเศษยาง ทางอนุกรรมการจังหวัดได้มีมติให้ดำเนินตามโครงการฯ และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

http://www.trangstory.com/

зебра фитнес братиславская ценыdubai escorts reviewsв танзаниигодовое колличество осадковчехол для макбук прочехлы iphone 6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *