ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามการประชุม คบจ.ตรัง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามการประชุม คบจ.ตรัง  เพื่อที่จะทราบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่จังหวัดตรัง  


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.พ.56  ที่ห้องประชุมชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง  นายประสิทธิ์  สืบชนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  พร้อมด้วย นางสาวสอาง  ฉัตรไชยเดช  คลังจังหวัดตรัง นายชิโนรส สุขมาก ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตรัง  ได้ร่วมกันประชุมติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและปัญหาอุปสรรคในพื้นที่จังหวัดตรัง  พร้อมกับตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและวิสาหกิจ  สังกัดกระทรวงการคลัง  ในรอบปีงบประมาณ 2555  และแนวโน้มการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556  โดยมีคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตรัง ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน  12  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  ส่วนราชการ ได้แก่  สำนักงานคลังจังหวัด  สำนักงานสรรพกรพื้นที่  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  ด่านศุลกากรกันตัง  และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่  รัฐวิสาหกิจ ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ  ส่วนสถาบันการเงินของรัฐ  ได้แก่ ธ.ก.ส.  ธ.ออมสิน  SME Bank   ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารอิสลาม  และ ธนาคารกรุงไทย
สำหรับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดตรังนั้น  มีภารกิจอันสอดคล้องและสนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด  และภารกิจตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  และเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดให้มีเสถียรภาพ   โดยเฉพาะโครงการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนและผู้ด้อยโอกาส   เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลผู้มีปัญหาหนี้สินคนยากจนในจังหวัด  เสนอมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนของจังหวัด  และประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงการคลัง   ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม  ตอบสนองตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงการคลังและยุทธศาสตร์ของจังหวัด   เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนในระดับจังหวัดนำไปสู่การขจัดความยากจนของจังหวัดอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ทางด้าน นายประสิทธิ์  สืบชนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  กล่าวว่า  ตนอยากฝากให้ทุกองค์กรในสังกัดกระทรวงการคลังมีการเตรียมความพร้อม  เพื่อที่จะรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้  ซึ่งหน่วยงานใดที่มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กร  แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้  ก็ควรที่จะเร่งปรับปรุงและแก้ไขอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้ต่อไป

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.เดลินิวส์ ตรัง

http://www.trangstory.com/

димми фитнесlahore call girlsтур танзаниячехол для ipad smart coverаквалоо отзывы

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *