สธ.ตรังการอบรมการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สธ.ตรังการอบรมการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

                         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยนายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)และนายธีระศักดิ์ มักคุ้น(รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง)จึงได้จัดให้มีการอบรมการใช้ระบบสื่อสารเพื่อการบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและส่งมอบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหน้าจอสัมผัส โดยมีอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์วิรัช เกียรติเมธา)ให้เกียรติมอบคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหน้าจอสัมผัสสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อไว้สำหรับการขอคำปรึกษาการให้บริการผู้ป่วยแบบใกล้บ้านใกล้ใจ รวมทั้งการติดตามเยี่ยมบ้าน สำหรับผู้บริหารงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อการติดตามข่าวสารและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
                        ซึ่งจากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้ยกระดับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รวมถึงการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง จังหวัดตรังได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ที่จำเป็น และจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ ครอบคลุมทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว สำหรับการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จะต้องดำเนินการในรูปแบบของเครือข่ายบริการสุขภาพและทีมสหวิชาชีพ โดยเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ทั้งด้านการให้คำปรึกษาและการส่งต่อ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางให้มีแพทย์รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทำศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด(Data Center) เพื่อ online ข้อมูลในลักษณะ real time
แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สสจ.ตรัง

дизайн ванных комнат с душевой кабинойtop escort agencyтур на килиманджароаксессуары для macbookчехол для айфона 4s

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *