ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดอบรม อป.มช.ประจำปี 2556

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดอบรม อป.มช.ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.56 ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง นายไชยยศ  ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) ซึ่งเป็นโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อป.มช. ขึ้นจังหวัดละ 40 คน โดยมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคนิคการจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียง ศิลปะการทำงานกับชาวบ้าน การพูดในที่ชุมชน การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีวิธีการการดำเนินงาน รูปแบบ แนวทาง ที่ เน้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกัน และจัดอบรมพร้อมกันในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ –           1 มีนาคม  ทั่วประเทศ นายนิพัส  เพ็ชร์ลมุล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง รักษาราชการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.)  ในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง  จัดอบรมระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2556   ณ โรงแรม   วัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ตำบล และองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดตรัง จาก 10 อำเภอ รวมแล้ว 40 คน และคัดเลือกผู้แทนในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด หลังจากนั้นผู้แทน อป.มช. จะถูกส่งให้ไปอบรม ความรู้เพิ่มเติมในระดับสำนักประชาสัมพันธ์เขตและศึกษาดูงาน ในระดับประเทศที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรช่วงเวลาออกอากาศให้ อป.มช. ได้มีช่วงเวลาจัดรายการวิทยุฯ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง(สวท.ตรัง)  หรือส่งข่าวให้กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง โดย อป.มช. จังหวัดตรัง จะเป็นเครือข่ายบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป

http://pr.prd.go.th/trang

 http://www.trangstory.com/

фитнес клуб ссср дзержинскийindependent escort websitesзаповедник нгоро нгорочехлы для макбукаakvaloo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *