วันแห่งความรักสาธารณสุขตรัง รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

วันแห่งความรักสาธารณสุขตรัง รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

 

เมื่อนที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธานในเปิดการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันแห่งความรักของจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนัก ในเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน

โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของจังหวัดตรัง ซึ่งจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนของจังหวัดตรัง พบว่าแนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนของจังหวัดตรังเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เพิ่มสูงขึ้นจากปี ๒๕๕๓ ถึงเกือบร้อยละ ๑๐ และวัยรุ่นชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยอมรับว่าเคยมีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๒๑.๔ ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐.๒ ในปี ๒๕๕๔ และ ร้อยละ ๒๗.๖ ในปี ๒๕๕๕ ส่วนวัยรุ่นชายระดับปวช. ยอมรับว่าเคยมีประวัติการมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ ๔๐.๓ ในปี ๒๕๕๓ เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ ๔๘.๘ ในปี ๒๕๕๔ และร้อยละ ๔๕.๙ ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคู่รัก โดยมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัย เพียง ร้อยละ ๖๖.๗ ซึ่งจะส่งผลต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้

สำหรับการป้องกันโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ได้ผลดีที่สุดคือ การสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

รักจริงต้องใส่ใจ…….รักปลอดภัยต้องป้องกัน

แหล่งข่าวโดย » พัชนี ธรรมพานิชย์ งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สสจ.ตรัง

айкидо для детей люблиноasian escorts dubaiгора килиманджаро экскурсиячехол для iphone 5 силиконовыйайфон 4 чехол

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *