ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดอบรมโปรแกรมปฎิบัติการและบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน

.ก.ส. จังหวัดตรัง จัดอบรมโปรแกรมปฎิบัติการและบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.พ.56  ที่วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง  นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  เป็นประธานเปิดการอบรมโปรแกรมปฎิบัติการและบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน  โดยมีประธานกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน  รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก
นายสำราญ  ชุมแสงศรี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวว่า  สืบเนื่องจากทางรัฐบาลโดยการนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน  เพื่อให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน  ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงและใช้บริการทางการเงินของสถาบันการเงินทั่วไป  เพื่อได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างสะดวกใกล้ชิด  และเป็นสถาบันการเงินของชาวบ้านเอง  รวมทั้งเพื่อให้การบริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน  ซึ่งถือเป็นแหล่งเก็บออมเงินที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  และบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่เสริมสร้างสวัสดิการ และสวัสดิภาพของชุมชน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับพื้นที่จังหวัดตรังมีสถาบันการเงินชุมชน จำนวน 12 แห่ง  รวมทั้งมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 86 แห่ง  ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ได้เล็งเห็นประโยชน์ของกองทุนหมู่บ้านในการที่จะพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน  ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน  ซึ่งทาง ธ.ก.ส. ตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 3 ปี (ปี2555 – 2557) จะสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านให้พัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน จำนวน  3,000 แห่ง  ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ  พร้อมทั้งสนับนสนุนงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  รวมทั้งโปรแกรมบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบและสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อที่จะใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดตรัง  สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งทาง ธ.ก.ส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก  เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

 

ชนะดิษฐ์  จองวราห์ศรี  สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง

http://www.trangstory.com/

радиаторы отопления панельныеescorts directoryмай тур официальный сайтair pro macbookлучший чехол для ipad

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *